Slide ảnh Gà Tiên Viên

THÔNG TIN TIÊN VIÊN

Giờ Làm Việc

  • Thứ 2 tới Thứ 7
  • Sáng từ 7h30 - 11h30
  • Chiều từ: 13h30 - 17h30
  • Có thể thay đổi theo các ngày nghĩ lễ theo quy định của nhà nước

Thông Tin Liên Hệ

  • Email: farmtienvien@gmail.com
  • KD Con Giống: 0961 531 555
  • KD Thực Phẩm: 0961 508 555
  • Kỹ thuật chăn nuôi: 0869 379 555
  • Phản ánh chất lượng dịch vụ: 0961 211 555