Slide gà Tiên Viên

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Với mục tiêu xây dựng thương hiệu thực phẩm Tiên Viên trở thành một thương hiệu mạnh, bền vững.

Hướng Tới

Tạo ra được mô hình và phát triển được chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm của Tiên Viên.

Tạo Sự Thay Đổi

Trong nhận thức và thói quen tiêu dùng cũng như của cộng đồng sử dụng thực phẩm , nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Tạo Ra Sự Đột Phá

Trong tư duy của người Việt trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo một quy trình khép kín chất lượng cao.

Tạo Sự Khác Biệt

Về phong cách phục vụ, xây dựng và duy trì niềm tin cộng đồng vào sản phẩm của chuỗi sản xuất và tiêu thụ thực phẩm Tiên Viên.