Tag: bệnh gà

Bệnh Marek (Mareks Disease)

Bệnh Marek (Mareks Disease)

Nguyên nhân gây bệnh: Do Herpesvirus, là ADN virus, có vỏ bọc Có 3 serotype Serotype 1: những chủng tạo ...

Bệnh Hô Hấp Mãn Tính (CRD)

Bệnh Hô Hấp Mãn Tính (CRD)

Nguyên nhân gây bệnh: do Mycoplasma galisepticum. Là những procariotes tự sao chép, bắt màu Gram- yếu Động vật cảm ...

Bệnh Đậu Gà (Fowl Pox)

Bệnh Đậu Gà (Fowl Pox)

Nguyên nhân: Do virus thuộc họ Pox viridae Acid nhân là AND 2 sợi Nhân lên trong tế bào chất ...

Bệnh Cúm Gà (Avian Influenza)

Bệnh Cúm Gà (Avian Influenza)

Nguyên nhân gây bệnh: Do virus thuộc họ Orthomyxoviridae Giống Influenzavirus A Acid nhân RNA, có vỏ bọc bằng lipid ...

Trang 2 of 2 1 2

Bài Viết Mới

Bài Viết Nổi Bật