Bệnh Gà

Các bệnh thường gặp trong quá trình chăn nuôi gà, cách phòng bệnh và điều trị bệnh cho gà.

Bệnh Cúm Gà (Avian Influenza)

Nguyên nhân gây bệnh: Do virus thuộc họ Orthomyxoviridae Giống Influenzavirus A Acid nhân RNA, có vỏ bọc bằng lipid Trên vỏ có hai gai glycoprotein Gai HA- Hemagglutinin gắn lên thể thụ cảm trên bề mặt tế bào làm ngưng kết hồng cầu, dung hợp tế bào. Có 15...

Đọc Thêm
Bệnh Cầu Trùng Trên Gà (Coccidiosis)

Tác nhân gây bệnh Thể cấp ở manh tràng do Eimeria tenella Thể cấp ở ruột non do E. necatix, E. brunetti Thể mạn: E. maxima, E. axervulina, E. mivati, E. praecox Triệu chứng Thể cấp tính (manh tràng) Đi phân ra máu vào khoảng 4-5 ngày sau nhiễm Thiếu...

Đọc Thêm